Vad möter dig vid Ramhultafallet?

Ramhultafallet är ett naturreservat med just vattenfallet som ”huvudattraktion”. Men här finns alltid något att se – vår, sommar, höst som vinter.

Våren

När värmen och solen gör entré kommer även en rik flora att kunna ses i naturreservatet. Stora hav av blåsippor och vitsippor är årligt återkommande inslag. Men här finns även desmeknoppens små gröna blommor och gullpudra. I och med att Ramhultafallet har olika slags marker skapas förutsättningar för flera olika sorts fauna.

Lökdoft och rara växter

I området mellan Årenäs samt Tostekulla är det främst ädellövskog. Här finns ett stort bestånd av ek, ask och lind men det finns även delar som är uppodlade. Inte oväntat finns skogspartierna främst kring de blockrika kanterna där det också finns gott om torrakor. Under senvåren och försommaren brukar det på dessa platser finnas mycket gott om ramslök som skapar fina vita inslag i sluttningarna.

Bland de rara växter som kan hittas i naturreservatet finns bland annat mellanhäxört, lundbräsma och långsvingel. Ett annat exempel är den högresta och blåblommiga hässleklockan samt trolldruvan.

Har man ett större intresse för lav kan man hitta en bred lav-och svampflora med bland annat mussellav, gråblå skinnlav och den i övrigt mycket ovanliga lundtaggsvampen.

Fågel och insektsliv

Där växter och träd trivs kommer även djurlivet att frodas. I Ramhultafallet handlar det främst om ett rikt fågel – och insektsliv. I de områden som har mycket ek har bland annat ekoxen och bokoxen setts. Även eksnabbvingen har sett ett flertal tillfällen vid ekarna. Det är den enda snabbvingeart i Norden som har blåa inslag.

I och med att hackspettar trivs bra i strandskogar är det inte ovanligt att stöta på dem, eller i alla fall se var de varit. I området bor även göktyta även om få har sett arten. Den är undanskymt och med tanke på dess kamouflerande utseende är det förståeligt att få iakttagit den. Däremot hörs den tydligt på våren när den ropar ut sitt läte över skogen. Andra fåglar som kan ses i skogen är bivråk, ormvråk och nötkråka.